• @asya_tretyakova

  Жар Птица

  Жар Птица

  холст, акрил, 2014


  388 6

 • @asya_tretyakova

  Asya Vitalyevna


 • @asya_tretyakova

  Победа белой вороны

  Победа белой вороны

  картон, тушь, акрил, 2013


  166 3

 • @asya_tretyakova

  Дуся

  Дуся

  картон, тушь, белый карандаш, 2012


  112 1

 • @asya_tretyakova

  Яблочки осенние

  Яблочки осенние

  картон, гуашь, цветные карандаши, 2013


  145 2

 • @asya_tretyakova

  Занавес

  Занавес

  картон, белый карандаш, 2013


  10 3

 • @asya_tretyakova

  Сказочная рыба

  Сказочная рыба

  картон, гуашь, 2013


  5 2

 • @asya_tretyakova

  Грустный ангел

  Грустный ангел

  бумага, графитный карандаш, 2013


  2 1

 • @asya_tretyakova

  Кельтский ангел

  Кельтский ангел

  картон, гуашь, тушь, цветные карандаши, 2013


  12 0

 • @asya_tretyakova

  Одиночество

  Одиночество

  картон, тушь, акрил, 2013


  227 2