• @artkatkova

  Космический хаус

  Космический хаус

  Fiuid art, 35х50 ,дсп на подрамнике ,акрил,покрыта лаком


  118 0

 • @artkatkova

  Татьяна Каткова


 • @artkatkova

  Зарождение

  Зарождение

  Fiuid art, 40х50 ,грунтованная фанера 3 мм


  125 0

 • @artkatkova

  Тёплое утро

  Тёплое утро

  Холст на картоне,масло.24,5х35 /2018/


  100 3

 • @artkatkova

  Космоса пульс

  Космоса пульс

  Холст,масло, 50х70 /2018/


  133 0

 • @artkatkova

  Портрет

  Портрет

  Портрет в технике сухая кисть, 30х40 /2018/


  0 0

 • @artkatkova

  Портрет учительницы

  Портрет учительницы

  Техника сухая кисть,масло,бумага, 30х40 /2018/


  2 0

 • @artkatkova

  Портрет

  Портрет

  Портрет на заказ учительницы в технике сухая кисть,маслом на бумаге, 40х60 /2018/


  0 0

 • @artkatkova

  Белая Нежность

  Белая Нежность

  Масло,холст, 30х40 /2018/


  1028 9

 • @artkatkova

  Портрет

  Портрет

  Портрет в технике сухая кисть, 30х40 /2018/


  57 0

 • @artkatkova

  Портрет

  Портрет

  Портрет в технике сухая кисть, 30х40 /2018/


  123 2

 • @artkatkova

  Портрет

  Портрет

  Портрет в технике сухая кисть, 40х50 /2018/


  129 0

 • @artkatkova

  Портрет

  Портрет

  Портрет в технике сухая кисть, 40х50 /2017/


  25 0

 • @artkatkova

  Портрет

  Портрет

  Портрет в технике сухая кисть, 30х40 /2016/


  30 0

 • @artkatkova

  Портрет

  Портрет

  Портрет в технике сухая кисть, 30х40 /2016/


  10 0

 • @artkatkova

  Портрет

  Портрет

  Портрет в технике сухая кисть, 30х40 /2016/


  10 0

 • @artkatkova

  Наливные

  Наливные

  ДВП,масло, 19х49 /2015/


  115 4

 • @artkatkova

  Карло Броски

  Карло Броски

  Холст,масло,свободная копия ,30х40 /2015/


  83 0

 • @artkatkova

  Портрет

  Портрет

  Портрет в технике сухая кисть, 30х40 /2015/


  5 0

 • @artkatkova

  Горный Алтай

  Горный Алтай

  Холст на картоне,масло,30х40 /2014/


  200 0

 • @artkatkova

  Портрет

  Портрет

  Портрет в технике сухая кисть, 30х40 /2014/


  5 0

 • @artkatkova

  Портрет

  Портрет

  Портрет в технике сухая кисть, 30х40 /2013/


  5 0

 • @artkatkova

  Портрет

  Портрет

  Портрет в технике сухая кисть, 40х50 /2013/


  5 0