• filippova-tatyana

  Первые листочки

  Первые листочки

  Холст, масло 45-50 2020г


  2345 16

 • filippova-tatyana

  Татьяна Филиппова


 • filippova-tatyana

  Осеннее солнце

  Осеннее солнце

  холст, масло 60-55 2019г


  761 3

 • filippova-tatyana

  Утренний свет

  Утренний свет

  холст, масло 60-80 2020г


  1748 10

 • filippova-tatyana

  Весенний день

  Весенний день

  Холст, масло 40-60 2020г


  1189 6

 • filippova-tatyana

  Весенняя дорога

  Весенняя дорога

  Холст масло 2020 год


  3374 30