• kateri

  Set Me Free

  Set Me Free

  2023, 40*40, Oil on canvas


  0 0

 • kateri

  Kate Ri


 • kateri

  Ophelia

  Ophelia

  50*50, Oil on canvas, 2023


  64 0

 • kateri

  Entanglement

  Entanglement

  2023, 40*40, Oil on Canvas


  0 0

 • kateri

  lonely soul

  lonely soul

  2023, 20*30, Oil on canvas


  50 2

 • kateri

  Indecision

  Indecision

  2023, 30*40, Oil on Canvas


  0 0

 • kateri

  Singularity

  Singularity

  2023, 30*40, Oil on canvas


  129 0

 • kateri

  Untitled

  Untitled

  2022, Oil on canvas, 25*35


  82 1

 • kateri

  Untitled

  Untitled

  2022, Oil on canvas, 50*60


  103 0

 • kateri

  Melancholy

  Melancholy

  2022, 40*40, Oil on canvas


  115 2

 • kateri

  Карпы

  Карпы

  2022, 50*50, Oil on canvas


  0 0

 • kateri

  Winter

  Winter

  Oil on canvas, 25*35, 2022


  7 2

 • kateri

  Paris. Winter. Memories.

  Paris. Winter. Memories.

  Oil on canvas, 30*35, 2022


  7 1

 • kateri

  Untitled

  Untitled

  2022, 50*60, Oil on Canvas


  72 0

 • kateri

  Abstraction 2

  Abstraction 2

  2022, 50*60, Oil on Canvas


  34 0

 • kateri

  Маки

  Маки

  2022, 20*30, Oil on Canvas


  9 0

 • kateri

  Autumn Whirlwind

  Autumn Whirlwind

  2022, 30*40, Oil on Canvas


  193 2

 • kateri

  Аbstraction

  Аbstraction

  2022, 30*30, Oil on Canvas


  32 2