• @lilell

  Пионы

  Пионы

  2019. 60×80 холст, масло.


  256 2

 • @lilell

  Балакирев Андрей


 • @lilell

  копия (Marek Rużyk)

  копия (Marek Rużyk)

  2019 100х70 холст масло


  1891 13

 • @lilell

  Импровизация (Marek Ruzyk)

  Импровизация (Marek Ruzyk)

  Холст, масло 2019 100х70


  692 0

 • @lilell

  Розы в саду

  Розы в саду

  Холст, масло, 2018, 60х40


  154 1

 • @lilell

  Луна

  Луна

  Холст, масло, 2019, 40х50


  1442 11

 • @lilell

  Зимний вечер

  Зимний вечер

  Холст, масло, 2019, 100х70


  322 1

 • @lilell

  Осень

  Осень

  Масло, холст, 2018, 60х40


  653 4

 • @lilell

  Сосны в тумане 2

  Сосны в тумане 2

  Холст, масло, 2018, 100х70


  4356 17

 • @lilell

  Сирень

  Сирень

  холст, масло 80х60


  481 3

 • @lilell

  Пионы

  Пионы

  Масло, холст, 40×60, 2018


  1421 7

 • @lilell

  Колми

  Колми

  Масло, холст, 40×60, 2018


  307 1

 • @lilell

  Янтарная осень

  Янтарная осень

  холст, масло 70х50


  1229 7

 • @lilell

  Белое озеро

  Белое озеро

  холст, масло 100х70 2017


  607 2

 • @lilell

  Пейзаж. Копия картины немецкого художника-пейзажиста, Ахенбаха Андреаса.

  Пейзаж. Копия картины немецкого художника-пейзажиста, Ахенбаха Андреаса.

  холст, масло 100х70 2017


  1775 7

 • @lilell

  Пионы2

  Пионы2

  холст, масло 120х80 2017


  533 9

 • @lilell

  Лотосы

  Лотосы

  холст, масло 120х80 2017


  452 9

 • @lilell

  Новоспасский монастырь

  Новоспасский монастырь

  Холст, масло, 2016г.


  509 5

 • @lilell

  Мрачный лес

  Мрачный лес

  Холст, масло, 2016г. 70х100см


  4986 36

 • @lilell

  Белое озеро

  Белое озеро

  Холст, масло, 2016г.


  831 11

 • @lilell

  Закат

  Закат

  Масло, холст, 110х60 2016


  859 8

 • @lilell

  Пионы

  Пионы

  Масло, холст, 100х70 2016


  637 8

 • @lilell

  Сосны в тумане

  Сосны в тумане

  Холст, масло, 2016


  3571 27

 • @lilell

  Осень

  Осень

  Масло, холст, 20х30 2016


  700 3

 • @lilell

  Лето

  Лето

  Масло, холст, 20х30 2016


  1045 1

 • @lilell

  Весна

  Весна

  Масло, холст, 20х30, 2016г.


  250 0

 • @lilell

  Зима

  Зима

  Масло, холст, 20х30 2016


  568 3

 • @lilell

  Закат

  Закат

  Холст, масло, 2016


  377 3

 • @lilell

  Аляска

  Аляска

  Масло, холст, 45х50 2016


  427 3

 • @lilell

  Мостик в парке

  Мостик в парке

  холст масло 45х50 2016


  18 0

 • @lilell

  Белое озеро

  Белое озеро

  холст масло 35х45 2016


  729 6

 • @lilell

  Пионы

  Пионы

  холст масло 35х45 2016


  879 8

 • @lilell

  Сирень

  Сирень

  Холст масло 30х60 2016


  235 4

 • @lilell

  Парус

  Парус

  Холст масло 40х50 2016


  478 4

 • @lilell

  Зимой

  Зимой

  Холст масло 30х50 2013


  515 6

 • @lilell

  Сиреневый

  Сиреневый

  холст масло 50х50


  370 1

 • @lilell

  Осень

  Осень

  Холст масло 30х50 2012


  334 4