• pitskova

  Диско

  Диско

  Акрил, 2020, 60/70


  0 0

 • pitskova

  Людмила


 • pitskova

  Коктейль

  Коктейль

  Акрил, 2020, 60/70


  0 0

 • pitskova

  Гармония

  Гармония

  60/70


  93 0

 • pitskova

  София

  София

  Акрил, 2020, 40/60


  0 0

 • pitskova

  Особая любовь

  Особая любовь

  Акрил, 2020, 50/60


  0 0

 • pitskova

  Мысли у моря

  Мысли у моря

  Акрил, 2020, 50/60


  0 0

 • pitskova

  Небоскребы

  Небоскребы

  Акрил, 2020, 60/80


  0 0

 • pitskova

  Девушка

  Девушка

  Акрил, 2020, 50/70


  10 1

 • pitskova

  Сердце

  Сердце

  Акрил, 2020, 50/60


  56 0

 • pitskova

  Фантазия

  Фантазия

  Акрил, 2020, 40/60


  0 0

 • pitskova

  Свобода

  Свобода

  Акрил, 2020, 45/65


  0 0

 • pitskova

  Побережье

  Побережье

  Акрил, 2020, 45/65


  0 0

 • pitskova

  Отражение города

  Отражение города

  Акрил, 2020, 50/70


  0 0

 • pitskova

  Незнакомцы

  Незнакомцы

  Акрил, 2020, 50/60


  0 0

 • pitskova

  Маяк

  Маяк

  Акрил, 2020, 60/70


  0 0

 • pitskova

  Любовь и счастье

  Любовь и счастье

  Акрил, 2020, 40/60


  0 0

 • pitskova

  Луна

  Луна

  Акрил, 2020, 50/70


  7 1

 • pitskova

  Листья

  Листья

  Акрил, 2020, 60/80


  0 0

 • pitskova

  Кувшинки

  Кувшинки

  Акрил, 2020, 50/70


  0 0

 • pitskova

  Кайты

  Кайты

  Акрил, 2020, 30/60


  0 0

 • pitskova

  Зебра

  Зебра

  Акрил, 2020, 35/45


  0 0

 • pitskova

  Звезда с неба

  Звезда с неба

  Акрил, 2020, 35/50


  0 0

 • pitskova

  Городские гиганты

  Городские гиганты

  Акрил, 2020, 50/60


  0 0

 • pitskova

  Балерина

  Балерина

  2020, акрил 60/80


  7 0

 • pitskova

  Аромат

  Аромат

  2020, 50/60, акрил


  0 0