• veklyuk

  Einsamkeit (одиночество)

  Einsamkeit (одиночество)

  Цифровая печать на холсте 60*90, лак. 2013 г


  194 3

 • veklyuk

  Alexander Veklyuk


 • veklyuk

  Короткие встречи

  Короткие встречи

  Цифровая печать 60*80, акварель. 2013 г


  311 5

 • veklyuk

  Алексей читает

  Алексей читает

  цифровая печать на холсте, лак


  207 4

 • veklyuk

  Salai

  Salai

  60*90 см. Цифровая печать на холсте, лак


  451 8

 • veklyuk

  Новая Эра

  Новая Эра

  60*90 см цифровая печать на холсте, лак


  883 13

 • veklyuk

  Волки и овцы

  Волки и овцы

  60*90 см цифровая печать на холсте, лак


  785 15