• @yakovenyuk

  SENEGAL - Femme

  SENEGAL - Femme

  Бумага, карандаш, 2018г. Рисунок с фотографии. 54х40


  624 1

 • @yakovenyuk

  Ekaterina