• yuriy35

  Хлеб-соль

  Хлеб-соль

  холст, масло. 2017 год. 45*50


  7 0

 • yuriy35

  Юрий Коробов


 • yuriy35

  Гроза

  Гроза

  холст, масло. 2016 год. 40*35


  0 0

 • yuriy35

  Свет радуги

  Свет радуги

  Холст, масло. 75*80. 2016 г


  296 0

 • yuriy35

  Васильковое поле

  Васильковое поле


  208 2

 • yuriy35

  Каменная луда.

  Каменная луда.

  холст/масло. 2003. 50*65


  90 1

 • yuriy35

  Пейзаж с лошадью 1997 г . 46х46

  Пейзаж с лошадью 1997 г . 46х46

  холст, масло


  233 6

 • yuriy35

   Астры. 2015. 30х30.

  Астры. 2015. 30х30.

  картон, масло


  118 1

 • yuriy35

  Цветы в мастерской. 2012. 47х40

  Цветы в мастерской. 2012. 47х40


  317 4

 • yuriy35

   Первоцвет. 2010. 30х30.

  Первоцвет. 2010. 30х30.

  картон, масло


  203 4

 • yuriy35

   Купавы 2012. 30х30

  Купавы 2012. 30х30


  10 1

 • yuriy35

  Колокольчики. 2001. 60х55

  Колокольчики. 2001. 60х55


  102 2

 • yuriy35

  В начале лета. 2004. 76х74.

  В начале лета. 2004. 76х74.

  Холст, масло


  5 0

 • yuriy35

  Букет. 2002. 86х73

  Букет. 2002. 86х73


  0 0

 • yuriy35

  Натюрморт с воблой. 1977г. 59х55.

  Натюрморт с воблой. 1977г. 59х55.


  0 0

 • yuriy35

  Чайки прилетели.2010.45х48.х.м

  Чайки прилетели.2010.45х48.х.м


  15 1

 • yuriy35

  У лесной опушки.2006.41х56.х.м

  У лесной опушки.2006.41х56.х.м


  200 0

 • yuriy35

  Рябинка.2002.48х46.х.м

  Рябинка.2002.48х46.х.м


  7 0

 • yuriy35

  Глоксиньи. 2015. 30х35.

  Глоксиньи. 2015. 30х35.


  286 3

 • yuriy35

  Яблочный спас. 2004. 76х73.

  Яблочный спас. 2004. 76х73.


  168 2

 • yuriy35

  Посуда. 2013. 47х45.

  Посуда. 2013. 47х45.

  Холст, масло


  101 1

 • yuriy35

  16. Натюрморт с кофейником.2011.49х64.х.м

  16. Натюрморт с кофейником.2011.49х64.х.м


  82 1

 • yuriy35

  Бабушкины вещи. 2013. 32х61

  Бабушкины вещи. 2013. 32х61

  Холст, масло


  67 2

 • yuriy35

  Последний луч. 2008. 63х77. х. м

  Последний луч. 2008. 63х77. х. м


  5 1

 • yuriy35

  Топорня.2012.57х64.х.м

  Топорня.2012.57х64.х.м


  323 8

 • yuriy35

  Олонецкая сторона 2006.73х75.х.м

  Олонецкая сторона 2006.73х75.х.м


  358 6

 • yuriy35

  Ночные огни.2011.65х57.х.м

  Ночные огни.2011.65х57.х.м


  75 1

 • yuriy35

  Новый город.2014.30х30.к.м

  Новый город.2014.30х30.к.м


  90 1

 • yuriy35

  Городские ритмы.2013.30х30.к.м

  Городские ритмы.2013.30х30.к.м


  155 1